TERUGVAL

"Wanneer je herstelt van een langdurige ziekte zijn er, enkele uitzonderingen daar gelaten, terugvallen, frustraties en perioden van ontmoediging. Dit betekent absoluut niet, dat de therapie niet werkt of dat je geen vooruitgang boekt. In werkelijkheid is, in de meeste gevallen, niets minder waar. Het is eenvoudig een terugval. Beter worden is net zoiets als twee stappen vooruit en één stap terug. De stap terug kan net zo waardevol zijn als een stap vooruit. Daarom is het belangrijk dat je, als je bezig bent met het herstel van bijnieruitputting, perspectief houdt en dat je je realiseert, dat er terugvallen, vertragingen en teleurstellingen zullen zijn, maar dat er ook vooruitgang zal zijn. De vooruitgang zal belangrijker zijn dan de terugvallen en zal de moeite waard zijn. 

 

Frustratie en ontmoediging bij bijnieruitputting

Het is bijzonder belangrijk om dit punt te herhalen, omdat frustratie en ontmoediging diep ervaren worden bij mensen die aan bijnieruitputting lijden. Ben je op weg naar herstel, dan kun je zelfs nog eerder ontmoedigd en gefrustreerd raken dan iemand, die van een andere ziekte herstelt, omdat frustratie en ontmoediging een deel van het syndroom van bijnieruitputting zelf zijn. Wat in het herstel van bijnieruitputting belangrijk is: GEEF NOOIT OP."

James L. Wilson "Bijnieruitputting"