Goede dagen

"Wij beleven onze goede dagen onopgemerkt, 

maar we wensen ze terug als er kwade komen."