Inspiratie

"Net zomin als de weersomstandigheden

schade kunnen toebrengen aan de lucht, 

kunnen jouw gedachten en gevoelens

je wezenlijke natuur aantasten."