Keuzes maken

'Het is onmogelijk', zei trots

'Het is riskant', zei ervaring. 

'Het is zinloos', zei rede. 

'Probeer het', fluisterde het hart.