Mindfully

"De meeste mensen gaan door het leven in een soort van automatisme: we leren heel goed om iets te kunnen, en vervolgens leren we heel goed om wat we kunnen nog beter te kunnen. Maar we leren nooit waaróm we doen wat we doen. Eigenlijk is dat heel gek. Bij bijna iedereen komt er wel een moment van twijfel over de ingeslagen weg."

 

 

"Onze schedel is rond zodat het denken van richting kan veranderen"