Boekbespreking 'Inleiding tot de Universele Religie'

Een boekbespreking uit het blad uit het Lekker Vega van de Vegetariërsbond. Ik ben daar al jaren lid van en in de loop der jaren veel kennis opgedaan via dit blad. 

 

In de laatste editie staat een boekbespreking van het boek 'Inleiding tot de Universele Religie' van de 84-jarige filosoof Nicolaas Hartman. Het sprak mij erg aan en wil dit graag met jullie delen. Een stukje bewustwording en op een andere manier naar bepaalde zaken kijken.  

 

"Een waarachtig leven wordt eerst mogelijk gemaakt door twee elkaar aanvullende principes: voeding en seksualiteit. In het boek Genesis vinden we het oudste voedingsadvies:  'Zie, ik geef u al het zaaddragende boomvrucht en het zaaddragende veldgewas. Het zij u tot spijze. Maar het dier met zijn bloed, dat is zijn ziel, zult ge niet eten.'

 

Levensvernieuwing begint met het herzien van onze voedingsgewoontes. Hartman ziet in vegetarische voeding een terugkeer naar onze primaire instinct, dat op vruchten en groenten is gebaseerd. Als vlees voor de mens is bestemd, moet hij bij het zien van een koe of varken beginnen te watertanden. Doet hij dat? Nee, dat doet niemand! Als vlees voor de mens is bestemd, dan moet hij graag in een slachthuis willen werken. Wil hij dat? Nee, er zijn maar heel weinig mensen die dit trieste beroep willen uitoefenen. Wanneer de mens verplicht zou worden de dieren die hij wilde eten zelf te slachten, zou een meerderheid zijn vleesconsumptie onmiddellijk staken!

 

De Universele Religie leest als een pleidooi voor terugkeer naar de menselijkheid bedenk, je kwam als mens op aarde, maar je ouders waren geëtiketteerd en plakten dat etiket ook op jou. Nu is je opdracht terug de mens te worden die je was toen je op aarde kwam Zonder etiket! Alleen mens!

Bron: Lekker Vega (Vegetariërsbond)
Boek: Inleiding tot de Universele Religie (Nicolaas Hartman)