Orthomoleculaire geneeskunde is een vorm van geneeskunde die, in tegenstelling tot de reguliere geneeskunde, natuurlijke middelen gebruikt bij de behandeling. 

 

De traditionele reguliere geneeskunde, zoals beoefend door huisarts en specialisten, is gebaseerd op een aanvalsstrategie. Deze aanval wordt ingezet geneesmiddelen, bestraling en het wegsnijden van zieke delen. De orthomoleculaire volgt de ondersteuningsstrategie met het gebruik van natuurlijke stoffen waarbij het lichaam aangezet wordt zichzelf te genezen. 

 

De orthomolecair arts  waar ik onder behandeling ben, maakt o.a. gebruik van PROGNOS  en ASYRA.

 

PROGNOS 

PROGNOS is een computer-analyse systeem ter herstel en behoud van een goede gezondheid. Het is afkomstig uit de ruimtevaartgeneeskunde. Het is een veilige en pijnloze methode om klachten te verhelpen en te voorkomen en kan ook op baby's toegepast worden. Deze behandelwijze is een holistisch systeem gebaseerd op kennis van reguliere geneeskunde, acupunctuur, homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde, ayurveda en vele andere natuurlijke geneeswijzen.

 

PROGNOS is een unieke innovatieve combinatie van 5000 jaar oude Chinese wijsheid, gebaseerd op de energiestromingen in de meridianen en Westerse high-tech computertechnologie, gebaseerd op wetenschappelijke feiten en praktijkervaring. Prof.Dr.med. Valery Polyakov reisde in 1993 en 1994 in totaal 438 dagen non-stop met het ruimtestation MIR om de aarde. Tijdens deze vlucht is het PROGNOS systeem ingezet om de gezondheid van de kosmonauten te bewaken. Met behulp van PROGNOS stelt de behandelaar vast welke verstoringen in het lichaam aanwezig zijn en door welke oorzaken deze verstoringen zijn ontstaan. Vervolgens wordt de oorzaak van de klachten behandeld en niet de symptomen, waardoor klachten definitief kunnen verdwijnen. Het uiteindelijke doel is evenwichtsherstel van lichaam en geest. In principe kunnen alle klachten met PROGNOS behandeld worden. Veel behandelde klachten zijn chronische vermoeidheid, spier- en gewrichtsklachten, allergieën, migraine, hoofdpijn, darmstoringen, huidklachten, hormoonstoringen, emotionele storingen zoals angsten en depressies, ADHD, multiple sclerose en reumatische klachten. 

 

Diagnose

De behandelaar zal in het eerste gesprek de voornaamste klachten inventariseren en vragen stellen over het gebruik van medicijnen en andere middelen. Er wordt ook informatie verkregen door bijvoorbeeld naar de tong, het gezicht en de nagels te kijken. 

Vervolgens meet hij met het PROGNOS computer-analyse systeem de energietoestand van de 24 hoofdmeridianen, zoals die in de acupunctuur bekend zijn. Aan de hand van de meetresultaten die op het beeldscherm verschijnen in duidelijke grafieken en overzichten kan de behandelaar bepalen welke meridianen een energetische verstoring hebben, door welke oorzaak deze verstoring opgetreden is en waarmee dit te verhelpen is. Bovendien kan er bepaald worden welke oorzaak als eerste behandeld moet worden voor een snel en blijvend resultaat. De behandelaar zal zo nodig nog een aantal gerichte vragen stellen ter aanvulling van de meting. Vervolgens krijgt de patiënt informatie over de verstoringen die tot bepaalde klachten geleid hebben. Tijdens het eerste bezoek zullen alle functies en oorzaken worden gemeten om een complete diagnose te kunnen stellen. Bij vervolgbehandelingen meet de behandelaar die functies die voor het vervolg van de behandeling van belang zijn.

  

Therapie: herstel van natuurlijk evenwicht

Als de oorzaak van de klachten bekend is, kan gewerkt worden aan het opheffen van de verstoringen. Hiervoor activeert de therapeut het natuurlijk mechanisme in het lichaam dat die verstoringen kan opheffen en dus de klachten kan wegnemen. Voorbeelden hiervan zijn dromen om niet verwerkte emoties te integreren en koorts om virussen te elimineren. Om genezing te bewerkstelligen gebruikt de behandelaar de uniek aan het PROGNOS-systeem gekoppelde innovatieve Therapie-Frequentie-Spectra. Deze bestaan uit effectieve combinaties van kruiden, planten, vitaminen en mineralen en de zogenoemde Vitaal-Frequenties.

 

ASYRA 

Dit is een alternatieve meetmethode om met behulp van een stroomgeleidingsmeting een 

(niet wetenschappelijk gevalideerde) indruk te krijgen van het complete 

functioneren van het lichaam en de energetische behoeften van lichaam en geest. 

Middels een pijnloze energetische meting waarbij men 2 elektroden 5 minuten vast 

moet houden, kunnen veel hints en aanwijzingen gevonden worden over het gehele lichamelijke functioneren op het gebied van o.a.: 

 

 • Allergenen
 • Antistoffen
 • Bach Bloesems
 • Bacteriële belastingen
 • Biologische beschikbaarheid
 • Cel Permeabiliteit
 • Celzouten
 • Chemische Toxines
 • Chromosomen
 • Dieetproblematiek
 • Drainage
 • Elektrolyten
 • Voedingsstoffen en tekorten
 • Schimmels
 • Schadelijke stralingsbelasting
 • Zware metalen belastingen
 • Homeopathische middelen testen
 • Hormonen
 • Lyme
 • Meridianen voor acupunctuur
 • Mycoplasma infecties
 • Mycotoxines (schimmel toxines)
 • Oxidatieve Stress
 • Parasiten
 • pH zuurgraad
 • Schildklierziekten
 • Vaccinaties
 • Virusinfecties
 • Supplement en medicijntesten