Inleiding familieopstellingen.  

Hoe vaak word je als mens niet geconfronteerd met het feit dat je niet de dingen doet die je zou willen doen? Of dat je steeds weer de dingen doet die je helemaal niet wilt doen? Het wel of niet vertonen van een bepaald gedrag heeft in veel gevallen te maken met een onbewuste loyaliteit aan je familie. 

 

Gevoelsmatig weten de meeste mensen dat hun familie van herkomst grote invloed heeft op de manier waarop zij in het leven staan. Maar op het moment dat ze tegen persoonlijke problemen aanlopen, vergeten mensen meestal naar het grotere verband te kijken. Ze maken zichzelf verwijten en zoeken de oorzaak bij zichzelf. Na meerdere pogingen om hun gedrag te veranderen, trekt men vaak de conclusie dat verandering niet mogelijk is en dat ze er mee zullen moeten leren leven.

 

Bij het werken met familieopstellingen wordt persoonlijke problematiek (bijvoorbeeld sociale, psychische of lichamelijke klachten) in verband gebracht met ons familiesysteem. Mensen blijken in staat om hun gedrag te veranderen wanneer zij zich realiseren wat de functie is van hun gedrag binnen de familie waartoe zij behoren.  Familieopstellingen geven de mogelijkheid om de belemmerende (en soms zelfs verstikkende) invloeden van uw familiesysteem te veranderen in een krachtige hulpbron. Een effectieve manier om rust te vinden in uw hoofd en in uw hart. 

 

Wat zijn familieopstellingen? 

 

Bij een familieopstelling wordt een ruimtelijke voorstelling gemaakt van de familie waartoe je behoort. Dit kan bijvoorbeeld je gezin van herkomst zijn, maar er kan ook gekeken worden naar jezelf in uw huidige relatie. Wanneer je een opstelling doet dan plaats je - op je gevoel - represanten voor jezelf en voor leden uit je familiesysteem in de ruimte. De opstelling maakt patronen zichtbaar die zich in het familiesysteem voordoen. De begeleider gaat op zoek naar een opstelling die een positieve uitwerking heeft op het individu en op het totale systeem.