Wat is bijnieruitputting?

Bijnieruitputting (Hypoadrenia) is een tekortkoming in het functioneren van de bijnieren. Normaal functionerende bijnieren scheiden minitieuze, maar precieze en gebalanceerde hoeveelheden hormonen uit. Bijnieren zijn ervoor om sterk te reageren op fysieke, emotionele en psychologische factoren, kan iedere factor deze nauwkeurige afgestemde balans verstoren. Dit betekent dat te veel fysieke, emotionele en/of psychologische stress en stress door omgevingsfactoren je bijnieren kan opgebruiken, dit zorgt voor een verminderde uitscheiding van de bijnierhormonen, in het bijzonder van cortisol. 

Bijnieruitputting laat zich meestal zien in een breed spectrum van minder ernstige, maar toch verzwakkende aandoeningen die bij veel mensen bekend zal voorkomen. Bij de ernstige vormen van bijnieruitputting is de activiteit van de bijnieren zodanig afgenomen dat een bijnieruitputter moeite kan hebben om meer dan een paar uur per dag op te zijn.

 

Bijnieruitputting is een verzameling van signalen en symptomen, die bekend staat als een 'syndroom'. Het is geen gemakkelijk probleem, omdat er zoveel vage klachten zijn die ook voorkomen bij andere aandoeningen. Mensen met vermoeide bijnieren zien er normaal uit, gedragen zich normaal en je ziet aan de buitenkant geen duidelijke tekenen van lichamelijke ziekte. Toch zijn deze mensen met vermoeide bijnieren niet in orde en leven ze met een gevoel van onwel zijn. 

Bijnieren hebben ook invloed op de mentale staat. Een gevolg van bijnieruitputting is dan ook een toename van angsten, depressie, beklemming, onbestemdheid, sneller gefrustreerd. Het heeft effect op het concentratievermogen en het slaapgedrag.

Als de conditie verslechtert, wordt de basis van andere, ogenschijnlijk ongerelateerde aandoeningen zoals luchtweginfecties, allergieën, astma, verkoudheden gelegd.

 

Bijnieruitputting wordt in al haar vormen meestal veroorzaakt door een vorm van stress. Stress kan van fysieke, emotionele, psychologische of infectueuze aard zijn. Het is belangrijk te weten dat je bijnieren hetzelfde reageren op alle soorten stress, ongeacht uit welke bron die voortkomt. De meest ernstige vormen van stress in het leven komen door bijzonder ingrijpende gebeurtenissen, zoals de dood van je partner, een auto-ongeluk, een ernstige ziekte, maar ook door minder voor de hand liggende zaken zoals een griepaanval, intensieve lichamelijke inspanning, werkdruk, slecht voedingspatroon. Als deze vorm van stress langdurig in je lijft zit krijgen de bijnieren geen kans meer om volledig te herstellen. 

 

Factoren die de bijnieren beïnvloeden: 

 • Gebrek aan ontspanning
 • Negatieve houdingen & overtuigingen
 • Ongewilde werkeloosheid
 • Angst
 • Koffie
 • Cafeïne
 • Gebrek aan goede voeding
 • Gebrek aan of te veel beweging
 • Medicijnen
 • Wondgenezing
 • Emotionele stress
 • Allergieën
 • Roken
 • Gebrek aan slaap
 • Suiker & witmeelproducten
 • Herhaalde stress
 • Psychologische stress
 • Toxines
 • Acute & Chronische infecties
 • Financiële druk

Signalen en symptomen van bijnieruitputting

De meest voorkomende symptomen bij een vorm van bijnieruitputting zijn:

 • 's Ochtends moeilijk uit bed kunnen komen
 • Voortdurende vermoeidheid en niet uitgerust zijn na het slapen
 • Onweerstaanbare trek in zoute of zoute voedingsmiddelen
 • Gebrek aan energie
 • Meer moeite om alledaagse werkzaamheden te doen
 • Verminderd vermogen om stress op te vangen
 • Langere tijd om te herstellen van ziekte, letsel of trauma
 • Licht in je hoofd wanneer je snel opstaat
 • Lichte depressiviteit
 • Minder plezier of geluk in het leven
 • Toename van premenstruele klachten
 • Symptomen worden erger wanneer maaltijden worden overgeslagen
 • Minder focus, wazige gedachten
 • Minder goed geheugen
 • Verminderde tolerantie
 • Je voelt je vaak beter na het avondeten
 • Je wordt niet echt wakker voor 10.00 uur
 • Namiddagdip tussen 15.00 - 16.00 uur
 • Verminderde productiviteit

Afgeleide symptomen en associaties bij bijnieruitputting:

 • Acne
 • Angst
 • Angststoornis
 • Astma
 • Benauwdheid
 • Buikpijn
 • Candida
 • Chronische vermoeidheid
 • Darmklachten
 • Dorst
 • Droge mond
 • Droge ogen
 • Fibromyalgie
 • Gewrichtsklachten
 • Haaruitval
 • Hartkloppingen
 • Hoofdpijn
 • Hyperventilatie
 • Jeuk
 • Koorts
 • Kortademigheid
 • Koude voeten
 • Lage rugpijn
 • Leverproblemen
 • Libidoproblemen
 • Maagzuur
 • Menstruatieproblemen
 • Migraine
 • Misselijkheid
 • Nachtzweten
 • Onrustige huid
 • Oorsuizen
 • Opvliegers
 • Paniekaanvallen
 • Pijn in de zij
 • PMS
 • Psoriasis
 • Restless legs
 • Reumatische klachten
 • Slapeloosheid
 • Slecht slapen
 • Slecht zien
 • Snelle hartslag
 • Spierkrampen
 • Spierpijn
 • Stress
 • Tintelingen
 • Trillen
 • Vaak plassen
 • Veel slapen
 • Verhoogd cholesterol
 • Wazig zien
 • Zweten

Voor meer informatie over bijnieruitputting verwijs ik naar het boek van James L. Wilson "Het stresssyndroom van de 21e eeuw".